Ön Kayıt Yapın Ön Kayıt Yapın

Eğitim

Çocukluk yılları, gelişme ve öğrenmenin her alanda en hızlı gerçekleştiği dönemdir. Bu nedenle okulöncesi dönemi, bireyin yaşamındaki en önemli dönem olarak kabul edilir. Olumlu ve olumsuz her türlü olay ve ortamın etkileri yaşam boyu sürecektir. Bu dönemde hareket ve oyun çocuğun gelişim ve öğrenmesini gerçekleştirdiği en temel öğrenme ve gelişim ortamı, aynı zamanda da gerçekleştirme araçlarıdır. Çocuklarımız doğaları gereği meraklı, öğrenmeye hevesli ve yaratıcıdırlar. Oyun yoluyla hayatı tanımaya ve anlamaya çalışırlar. Çocuklarınızın doğuştan getirdiği yeteneklerini ortaya çıkarmak ve gelişimlerine yardımcı olmak, sizin için her şeyden daha değerli olan çocuğunuzu geleceğe hazırlamaktır. Gardner, çalışmaları sonucu zekayı yeniden tanımladı. Zeka, değişen dünyada yaşamak ve değişimlere uyum sağlamak amacıyla her insanda kendine özgü bulunan yetenekler ve beceriler bütünüdür. İnsan zekası yaşamın her anında, bir makineyi icat ederken, bir hedefi gerçekleştirirken, insanları ikna ederken, bir söküğü dikerken veya bir resim çizerken, bir rolü canlandırırken çok farklı zaman ve durumlarda harekete geçer ve kullanılır. GARDNER, zeka diyerek adlandırdığı 7 farklı beceriyi öğrenme, problem çözme ve insan olma için etkili birer araç olarak tanımladı. Her insan sahip olduğu zekalarla birlikte farklı bir öğrenme, problem çözme ve iletişim kurma yöntemine sahiptir. Buna bağlı olarak da çocuklarımızın bireysel farklılıkların göz önünde bulundurarak biz de çalışmalarımızı planlıyoruz.